บริการสร้าง backlink จากหลายหลายที่

บริการสร้าง backlink จากหลายหลายที่

Package A

1. สร้างลิ้งค์จากเว็บ social media ขื่อดัง

สร้างลิ้งค์จากเว็บ social media ขื่อดัง จำนวน 15 เว็บ เช่น google plus / twitter / pinterest

2. สร้างลิ้งค์ profile จากเว็บ web 2.0 ต่างประเทศ

สร้างลิ้งค์ profile จากเว็บ web 2.0 ต่างประเทศจำนวน 100 เว็บ

3. สร้างลิ้งค์จากเว็บ social bookmark

สร้างลิ้งค์จากเว็บ social bookmark จำนวน 100 เว็บ

4. ฝากลิ้งค์เว็บไว้ใน facebook group ทั่วโลก

ฝากลิ้งค์เว็บไว้ใน facebook group ทั่วโลก 30 group

5. ฝากลิ้งค์ในเว็บ wiki

ฝากลิ้งค์ในเว็บ wiki จำนวน 50 เว็บ

6. สร้างลิ้งค์จาก free blog 2.0

สร้างลิ้งค์จาก free blog 2.0 จำนวน 7 เว็บ เช่น blogspot / wordpress / livejournal

– บริการนี้ราคา 700 บาท
– ได้ 1 เว็บ 1 keyword
– รับทั้งคีย์ไทย และคีย์นอก
– ระยะเวลาการทำงานประมาณ 10 วัน
– มี report ให้
– บริการนี้ไม่ได้เป็นการทำ seo แบบเต็มรูปแบบ จึงไม่รับประกันอันดับใดๆ ว่าอันดับจะไปอยู่อันดับใดในระบบ google


Package B

1. สร้างลิ้งค์จากเว็บ social media ขื่อดัง

สร้างลิ้งค์จากเว็บ social media ขื่อดัง จำนวน 15 เว็บ เช่น google plus / twitter / pinterest

2. สร้างลิ้งค์ profile จากเว็บ web 2.0 ต่างประเทศ

สร้างลิ้งค์ profile จากเว็บ web 2.0 ต่างประเทศจำนวน 100 เว็บ

3. สร้างลิ้งค์จากเว็บ social bookmark

สร้างลิ้งค์จากเว็บ social bookmark จำนวน 100 เว็บ

4. ฝากลิ้งค์เว็บไว้ใน facebook group ทั่วโลก

ฝากลิ้งค์เว็บไว้ใน facebook group ทั่วโลก 30 group

5. ฝากลิ้งค์ในเว็บ wiki

ฝากลิ้งค์ในเว็บ wiki จำนวน 50 เว็บ

6. สร้างลิ้งค์จาก free blog 2.0

สร้างลิ้งค์จาก free blog 2.0 จำนวน 7 เว็บ เช่น blogspot / wordpress / livejournal

7. สร้างลิ้งค์จาก blog comment

สร้างลิ้งค์จาก 100 blog comment / pr 2-7

– บริการนี้ราคา 1000 บาท
– ได้ 1 เว็บ 1 keyword (keyword รองอีก 2 keyword)
– รับทั้งคีย์ไทย และคีย์นอก
– ระยะเวลาการทำงานประมาณ 10 วัน
– มี report ให้
– บริการนี้ไม่ได้เป็นการทำ seo แบบเต็มรูปแบบ จึงไม่รับประกันอันดับใดๆ ว่าอันดับจะไปอยู่อันดับใดในระบบ google


Package C

1. สร้างลิ้งค์จากเว็บ social media ขื่อดัง

สร้างลิ้งค์จากเว็บ social media ขื่อดัง จำนวน 15 เว็บ เช่น google plus / twitter / pinterest

2. สร้างลิ้งค์ profile จากเว็บ web 2.0 ต่างประเทศ

สร้างลิ้งค์ profile จากเว็บ web 2.0 ต่างประเทศจำนวน 100 เว็บ

3. สร้างลิ้งค์จากเว็บ social bookmark

สร้างลิ้งค์จากเว็บ social bookmark จำนวน 100 เว็บ

4. ฝากลิ้งค์เว็บไว้ใน facebook group ทั่วโลก

ฝากลิ้งค์เว็บไว้ใน facebook group ทั่วโลก 30 group

5. ฝากลิ้งค์ในเว็บ wiki

ฝากลิ้งค์ในเว็บ wiki จำนวน 50 เว็บ

6. สร้างลิ้งค์จาก free blog 2.0

สร้างลิ้งค์จาก free blog 2.0 จำนวน 7 เว็บ เช่น blogspot / wordpress / livejournal

7. สร้างลิ้งค์ profile จากเว็บดังระดับโลก

สร้างลิ้งค์ profile จากเว็บดังระดับโลก จำนวน 35 เว็บ เช่น dell / adobe / amazon

– บริการนี้ราคา 1200 บาท
– ได้ 1 เว็บ 1 keyword (keyword รองอีก 2 keyword)
– รับทั้งคีย์ไทย และคีย์นอก
– ระยะเวลาการทำงานประมาณ 10 วัน
– มี report ให้
– บริการนี้ไม่ได้เป็นการทำ seo แบบเต็มรูปแบบ จึงไม่รับประกันอันดับใดๆ ว่าอันดับจะไปอยู่อันดับใดในระบบ google


Package D

1. สร้างลิ้งค์จากเว็บ social media ขื่อดัง

สร้างลิ้งค์จากเว็บ social media ขื่อดัง จำนวน 15 เว็บ เช่น google plus / twitter / pinterest

2. สร้างลิ้งค์ profile จากเว็บ web 2.0 ต่างประเทศ

สร้างลิ้งค์ profile จากเว็บ web 2.0 ต่างประเทศจำนวน 100 เว็บ

3. สร้างลิ้งค์จากเว็บ social bookmark

สร้างลิ้งค์จากเว็บ social bookmark จำนวน 100 เว็บ

4. ฝากลิ้งค์เว็บไว้ใน facebook group ทั่วโลก

ฝากลิ้งค์เว็บไว้ใน facebook group ทั่วโลก 30 group

5. ฝากลิ้งค์ในเว็บ wiki

ฝากลิ้งค์ในเว็บ wiki จำนวน 50 เว็บ

6. สร้างลิ้งค์จาก free blog 2.0

สร้างลิ้งค์จาก free blog 2.0 จำนวน 7 เว็บ เช่น blogspot / wordpress / livejournal

7. สร้างลิ้งค์จาก blog comment

สร้างลิ้งค์จาก 100 blog comment / pr 2-7

8. สร้างลิ้งค์ profile จากเว็บดังระดับโลก

สร้างลิ้งค์ profile จากเว็บดังระดับโลก จำนวน 35 เว็บ เช่น dell / adobe / amazon

– บริการนี้ราคา 1500 บาท
– ได้ 1 เว็บ 1 keyword (keyword รองอีก 2 keyword)
– รับทั้งคีย์ไทย และคีย์นอก
– ระยะเวลาการทำงานประมาณ 10 วัน
– มี report ให้
– บริการนี้ไม่ได้เป็นการทำ seo แบบเต็มรูปแบบ จึงไม่รับประกันอันดับใดๆ ว่าอันดับจะไปอยู่อันดับใดในระบบ google


Package E

1. สร้างลิ้งค์จากเว็บ social media ขื่อดัง

สร้างลิ้งค์จากเว็บ social media ขื่อดัง จำนวน 15 เว็บ เช่น google plus / twitter / pinterest

2. สร้างลิ้งค์ profile จากเว็บ web 2.0 ต่างประเทศ

สร้างลิ้งค์ profile จากเว็บ web 2.0 ต่างประเทศจำนวน 100 เว็บ

3. สร้างลิ้งค์จากเว็บ social bookmark

สร้างลิ้งค์จากเว็บ social bookmark จำนวน 100 เว็บ

4. ฝากลิ้งค์เว็บไว้ใน facebook group ทั่วโลก

ฝากลิ้งค์เว็บไว้ใน facebook group ทั่วโลก 30 group

5. ฝากลิ้งค์ในเว็บ wiki

ฝากลิ้งค์ในเว็บ wiki จำนวน 50 เว็บ

6. สร้างลิ้งค์จาก free blog 2.0

สร้างลิ้งค์จาก free blog 2.0 จำนวน 20 เว็บ เช่น blogspot / wordpress / livejournal

7. สร้างลิ้งค์จาก blog comment

สร้างลิ้งค์จาก 100 blog comment / pr 2-7

8. สร้างลิ้งค์ profile จากเว็บดังระดับโลก

สร้างลิ้งค์ profile จากเว็บดังระดับโลก จำนวน 35 เว็บ เช่น dell / adobe / amazon

– บริการนี้ราคา 2500 บาท
– ได้ 1 เว็บ 1 keyword (keyword รองอีก 2 keyword)
– รับทั้งคีย์ไทย และคีย์นอก
– ระยะเวลาการทำงานประมาณ 10 วัน
– มี report ให้
– บริการนี้ไม่ได้เป็นการทำ seo แบบเต็มรูปแบบ จึงไม่รับประกันอันดับใดๆ ว่าอันดับจะไปอยู่อันดับใดในระบบ google


*** สนใจติดต่อได้ที่เมลล์ amzthanan@gmail.com ครับ ***

การชำระเงินให้ชำระเงินผ่าน

ธ.กรุงเทพ (บัญชีออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี : ธนันต์ รักจันอัด
สาขา : สะพานขาว
เลขที่บัญชี : 109-0-68901-7

ธ.กรุงไทย (บัญชีออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี : ธนันต์ รักจันอัด
สาขา : มาบุญครอง
เลขที่บัญชี : 698-0-12839-6

ธ.กสิกรไทย (บัญชีออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี : ธนันต์ รักจันอัด
สาขา : สยามพารากอน
เลขที่บัญชี : 738-2-82020-1

ธ.ไทยพาณิชย์ (บัญชีออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี : ธนันต์ รักจันอัด
สาขา : สยามพารากอน
เลขที่บัญชี : 218-228585-3

ข้อมูลผู้ให้บริการ
ธนันต์ รักจันอัด
amzthanan@gmail.com
061-656-1459